Det mänskliga nervsystemet

Hur fungerar nervsystemet?

Nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen samt nervtrådarna som utgår från ryggraden som utgår från kroppens alla organ och celler. Nervsystemet får information om omgivningen från kroppens olika typer av nerver, dvs syn, hörsel, smak, lukt och hudens känselnerver. Dessutom får hjärnan information om tillståndet inne i kroppen från en mängd olika sorters känselnerver som skickar information från muskler, leder, organ och bindväv, därutöver känner hjärnan av kroppens tillstånd på de kemikalier som finns i blodomloppet. All denna information bearbetas av hjärnan och sedan skickas det iväg signaler för att göra nödvändiga korrigeringar i kroppens muskler och organ.

Om du har fått en störning i kommunikationen mellan kropp och hjärnan, så kommer varken din kropp eller hjärnan att fungera normalt. D.v.s. du kommer inte att kunna prestera optimalt fysiskt och psykiskt, du kommer lättare att bli sjuk och det kommer att vara svårare att bli frisk och återhämta dig. Nervsystemet styr och kontrollerar kroppens alla funktioner och är essentiellt för att upprätthålla hälsa och välbefinnande.

här ser man hur nervsystemet är uppbyggt i den mänskliga hjärnan

Hur får man störning på nervsystemet?

Ett obalanserat nervsystem kan leda till obalans i ryggraden. Orsak till denna obalans är indelat i tre olika kategorier.
Fysisk stress1

Fysisk stress

En nerv kan komma i kläm emellan skelettdelar eller spända muskler och bråck av olika slag. Detta kan ske pga. En fysisk skada som man kan ha fått plötsligt eller över en längre period.
Kemisk stress2

Kemisk stress

Nerver kan irriteras eller på andra sätt påverkas av kemikalier. Under den här rubriken finns alla de ämnen som man vet påverkar nervsystemet negativt. T ex nikotin i cigarettrök, koffein i kaffe, alkohol. Även många mediciner förekommer i denna kategori, speciellt de som har till syfte att dämpa symptom(signaler från din kropp till din hjärna att något inte fungerar) t ex värktabletter.
Psykisk stress3

Psykisk stress

Nervsystemets funktion påverkas naturligtvis av negativa eller positiva tankar och man kan även se det på t ex kroppshållning.

Art Neuro

Den mjukare varianten av kiropraktik

Ett obalanserat nervsystem kan leda till obalans i ryggraden. Orsak till denna obalans är indelat i tre olika kategorier som du kan läsa om här ovan.

Det är viktigt att inse att en störning i kommunikationen mellan hjärna och kropp bidrar till andra störningar. Forskning visar entydigt att folk som mår dåligt fysiskt även mår psykiskt dåligt. Dessa människor röker och dricker mer alkohol och använder betydligt mer medicin för att lindra symptom. Eftersom nervsystemet är O-koordinerat skadar de sig mer. Art Neuro kan hjälpa till att bryta denna negativa spiral.

Hur vet man om man har störningar på nervsystemet som bör korrigeras med Art Neuro? Man kan inte själv alltid avgöra om man har en störning, man behöver t ex inte några speciella symptom. Enda sättet att veta är att man går till en Art Neuro terapeut, som gör kontroller på funktionen i ditt nervsystem samt din ryggrad. Det är viktigt att alla kollar upp sitt nervsystem regelbundet. Symptom är oberäkneliga. Ofta kan det ta lång tid innan man själv upplever symptom från störningar på nervsystemet.

Hur lång tid tar det att korrigera en störning på nervsystemet?

Det beror på hur länge man har haft störningen, samt hur stor den är. Ju längre tid samt ju större påverkan har varit på nervsystemet desto längre tid krävs det för att korrigera störningen. Art Neuro terapeuten kontrollerar funktionen i ditt nervsystem vid varje besök för att kolla om du har störningar. Ofta sker stora förbättringar den första månaden med Art Neuro korrigering, men förbättringar i hälsa och välmående fortsätter i många år med regelbunden kontroll och korrigering.

Art Neuro är baserat på fyra enkla principer

Inbyggd förmåga

Kroppen har en inbyggd förmåga att läka sig själv.

Kroppens kontrollsystem

Nervsystemet är kroppens kontrollsystem. Allting som vi upplever och gör, medvetet eller omedvetet, regleras av nervsystemet.

Nervsystemet kan få en störning

Störningen kommer att förändra vår syn på omvärlden, samt förändra vår respons till omvärlden. Det leder till kroppsliga och själsliga problem.

Art Neuros uppgift

Uppgiften för Art Neuro terapeuten är att lokalisera och korrigera orsaken till störning på nervsystemet. Fokus ligger på att lokalisera och korrigera obalans i ryggraden som stör kommunikationen mellan hjärnan och resten av kroppen.