Har du ont i ryggen?

Då borde du testa Art Neuro, korrigering av ryggrad utan att ”knäcka”.

Art Neuro, korrigering av ryggrad utan att ”knäcka”

Art Neuro är grundat på principen att kroppen har en inbyggd förmåga att korrigera och läka sina egna problem. En förutsättning för att kunna göra detta är att kroppens läkande processer får arbeta utan störningar från omgivningen eller inifrån kroppen. Nervsystemet kontrollerar direkt eller indirekt alla de processer som läker och upprätthåller kroppen. En störning i nervsystemet kan få katastrofala följder på hälsa, välmående och prestation.

Art Neuro har som syfte att korrigera de störningar på nervsystemet som kommer från ryggraden och dess funktion.

För att hjälpa kroppen att korrigera nervsystemets funktion använder sig Art Neuro terapeuten av lätta, bekväma och exakta tryckningar som minskar irritationen på nervsystemet och gör att kotpelarens muskler får möjlighet att justera de obalanser som gett upphov till irritation på nervsystemet.

Art Neuro är utvecklat från ett antal mjuka kiropraktiska tekniker, men skall absolut inte sammanblandas  med kiropraktik som många kiropraktorer praktiserar, detta är två helt olika behandlingsformer. Syftet med en kiropraktisk justering eller manipulation är att försöka ändra ryggradens struktur och därmed förbättra nervsystemets funktion. För att åstadkomma detta kan det ibland krävas en kraftig impuls vilket många uppfattar som obehagligt. Art Neuro förbättrar nervsystemets funktion reflexmässigt och därmed kan din kropp själv inifrån justera det som är obalanserat.

Hur får man störning på nervsystemet?

Ett obalanserat nervsystem leder till obalans i ryggraden. Orsak till obalans är indelat i tre kategorier:
Fysisk1

Fysisk

En nerv kan komma i kläm emellan skelettdelar eller spända muskler och bråck av olika slag. Detta kan ske pga. En fysisk skada som man kan ha fått plötsligt eller över en längre period.
Kemisk2

Kemisk

Nerver kan irriteras eller på andra sätt påverkas av kemikalier. Under den här rubriken finns alla de ämnen som man vet påverkar nervsystemet negativt. T ex nikotin i cigarettrök, koffein i kaffe, alkohol. Även många mediciner förekommer i denna kategori, speciellt de som har till syfte att dämpa symptom(signaler från din kropp till din hjärna att något inte fungerar) t ex värktabletter.
Psykisk3

Psykisk

Nervsystemets funktion påverkas naturligtvis av negativa eller positiva tankar och man kan även se det på t ex kroppshållning.

Jag jobbar med Massage och Art Neuro(korrigering av ryggrad utan att ”knäcka”), är ej utbildad kiropraktor eller praktiserar klassisk kiropraktik på något vis.